ČSN EN 80000-14 (011300) Date: 1.3.2010

Quantities and units - Part 14: Telebiometrics related to human physiology

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 80000-14 Date: 1.3.2010

ČSN EN 80000-14 (011300)

Date: 1.3.2010

Quantities and units - Part 14: Telebiometrics related to human physiology

85500
Czech icon

Annotation:

Tato Část ISO/IEC 80000 uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z biotelemetrie související s lidskou fyziologií. Tato Část ISO/IEC 80000 zahrnuje veličiny a jednotky pro fyziologické nebo biologické charakteristiky nebo charakteristiky chování, které mohou poskytnout vstup nebo výstup k biotelemetrické identifikaci nebo ověření systémů (systémy rozeznávání), včetně všech známých detekcí nebo bezpečnostních prahů. Zahrnuje také veličiny a jednotky týkající se jevů vyvolaných na osobách použitím biotelemetrických zařízení. V této Části ISO/IEC 80000 jsou také specifikovány kódy a k nim přidružené grafické značky pro identifikaci typu biotelemetrického zařízení

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter