ČSN EN ISO 10012 (010360) Date: 1.11.2003

Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 10012 Date: 1.11.2003

ČSN EN ISO 10012 (010360)

Date: 1.11.2003

Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment

68678
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné požadavky a poskytuje návod k managementu procesů měření a metrologické konfirmace měřicího vybavení používaného k podpoře a prokázání souladu s metrologickými požadavky. Tato norma stanovuje požadavky na management jakosti z hlediska systému managementu měření, který může být používán organizací provádějící měření jako součást celkového systému managementu a k zajištění toho, že metrologické požadavky budou splněny.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter