ČSN EN ISO 10565 (461040) Date: 1.3.2000

Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents - Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry

Info Designation Catalog number More information

ČSN EN ISO 10565 (461040)

Date: 1.3.2000

Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents - Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry

57587
Czech icon

Annotation:

Tato norma je českou evropské normy EN ISO 10565:1998. Evropská norma EN ISO 10565:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10565:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma určuje rychlou metodu stanovení obsahu oleje a vody v obchodovatelných olejnatých semenech pulzní jadernou magnetickou rezonancí (NMR). Lze ji použít u řepkového semene, sójových bobů, semene lnu a slunečnice s obsahem vody pod 10 %. U semen s vyšším obsahem vody se před stanovením obsahu oleje pulzní NMR musí semena nejdříve předsušit. Podstata a postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Kalibrační vzorky, kapitolu 5 - Přístroje, kapitolu 6 - Vzorkování, kapitolu 7 - Příprava analytického vzorku, kapitolu 8 - Postup při kalibraci, kapitolu 9 - Postup zkoušky, kapitolu 10 - Vyjádření výsledků, kapitolu 11 - Shodnost a kapitolu 12 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 10565 (46 1040) byla vydána v březnu 2000

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter