ČSN EN ISO 14001 (010901) Date: 1.2.2016

Environmental management systems - Requirements with guidance for use

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 14001 Date: 1.2.2016

ČSN EN ISO 14001 (010901)

Date: 1.2.2016

Environmental management systems - Requirements with guidance for use

99312
Czech icon

Annotation:

Tato norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Norma je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvýšení environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností, plnění environmentálních cílů. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter