ČSN EN ISO 14021 (010921) Date: 1.11.2016

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 14021 Date: 1.11.2016

ČSN EN ISO 14021 (010921)

Date: 1.11.2016

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

501221
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vlastní environmentálních tvrzení, včetně vyjádření, značek a grafických značek, týkající se produktů. Popisuje vybrané termíny běžně používané v environmentálních tvrzeních a vymezuje jejich použití. Tato mezinárodní norma také popisuje obecnou metodiku hodnocení a ověřování určenou pro vlastní environmentálních tvrzení a specifické metody hodnocení a ověřování určené pro vybraná tvrzení uvedená v této mezinárodní normě

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter