ČSN EN ISO 14031 (010931) Date: 1.9.2014

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 14031 Date: 1.9.2014

ČSN EN ISO 14031 (010931)

Date: 1.9.2014

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines

95999
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma obsahuje návod k návrhu a používání hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) v organizaci. Je vhodná pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ, velikost, lokalitu a složitost. Norma nestanovuje úrovně environmentální výkonnosti. Návod v této mezinárodní normě se může používat na podporu vlastního přístupu organizace k EPE, včetně jejích závazků k zajišťování souladu s legislativními a jinými požadavky, k předcházení znečištění a k neustálému zlepšování

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter