ČSN EN ISO 14044 (010944) Date: 1.11.2006

Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelines

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 14044 Date: 1.11.2006

ČSN EN ISO 14044 (010944)

Date: 1.11.2006

Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelines

77067
Czech icon

Annotation:

prvním vydáním této normy, která spolu s ISO 14040:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro posuzování životního cyklu v následujících bodech: a) definice cíle a rozsahu LCA b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI) c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) d) fáze interpretace životního cyklu e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA f) omezení LCA g) vztah mezi fázemi LCA h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků. Zamýšlené použití výsledků LCA a LCI je zvažováno v průběhu definování cíle a rozsahu, ale samotná aplikace stojí mimo rozsah této mezinárodní normy

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter