ČSN EN ISO 14046 (010946) Date: 1.9.2016

Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 14046 Date: 1.9.2016

ČSN EN ISO 14046 (010946)

Date: 1.9.2016

Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines

500757
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy produktů, procesů a organizací na základě posuzování životního cyklu. Uvádí zásady, požadavky a směrnice pro provádění posuzování vodní stopy a pro podávání zpráv o posuzování vodní stopy jako samostatného posuzování nebo jako součásti komplexnějšího environmentálního posuzování. Do tohoto posuzování jsou zahrnuty pouze emise, které mají dopad na kvalitu vody, ne všechny emise do ovzduší a půdy. Zatímco podávání zpráv je předmětem této mezinárodní normy, komunikace výsledků o vodní stopě, např. ve formě značek nebo prohlášení, nespadá do předmětu této mezinárodní normy. Specifické požadavky na směrnice pro organizace jsou uvedeny v příloze A

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter