ČSN EN ISO 16634-1 (461086) Date: 1.3.2014

Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 16634-1 Date: 1.3.2014

ČSN EN ISO 16634-1 (461086)

Date: 1.3.2014

Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs

94889
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 16634 specifikuje metodu pro stanovení celkového obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu v olejninách a krmivech. Tato metoda, stejně jako Kjeldahlova metoda, nerozlišuje mezi bílkovinným dusíkem a nebílkovinným dusíkem. Pro výpočet obsahu proteinu, se použijí různé přepočtové koeficienty (viz příloha D). Tato metoda není použitelná pro mléko a mléčné produkty, pro které je specifikována metoda v ISO 14891

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter