ČSN EN ISO 21809-2 (450060) Date: 1.5.2015

Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 21809-2 Date: 1.5.2015

ČSN EN ISO 21809-2 (450060)

Date: 1.5.2015

Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings

97419
Czech icon

Annotation:

stanovuje požadavky na způsobilost nanášení povlaků, zkoušení a manipulaci s materiálem pro provozní nanášení jednovrstevných epoxidových povlaků (FBE) pro ochranu před korozí povrchů ocelových trubek používaných v potrubních přepravních systémech v průmyslu ropy a zemního plynu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter