ČSN EN ISO 21809-3 (450060) Date: 1.7.2017

Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 21809-3 Date: 1.7.2017

ČSN EN ISO 21809-3 (450060)

Date: 1.7.2017

Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings

502588
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 21809 stanovuje požadavky pro izolace obvodových svarů na bezešvých nebo svařovaných ocelových trubkách uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech v naftovém, petrochemickém průmyslu a plynárenském průmyslu podle ISO 13623. Tato část ISO 21809 specifikuje kvalifikaci, použití a zkoušení protikorozních izolací používaných na nechráněných ocelových površích trubek a armatur (kompletačních prvků) po jejich přivaření. Tato část ISO 21809 definuje a kodifikuje v tabulce 1 různé druhy izolací obvodových svarů potrubí. Tato část ISO 21809 nestanovuje požadavky pro dodatečnou mechanickou ochranu, pro tepelnou izolaci nebo pro montážní ochranu spojů trub s betonovým opláštěním. POZNÁMKA: Montážní spoje trubek a armatur s izolací podle této části ISO 21809 jsou považované za vhodné pro další katodovou ochranu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter