ČSN EN ISO 24333 (461015) Date: 1.10.2010

Cereals and cereal products - Sampling

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 24333 Date: 1.10.2010

ČSN EN ISO 24333 (461015)

Date: 1.10.2010

Cereals and cereal products - Sampling

86935
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vzorkování obilovin a výrobků z obilovin manuálními nebo mechanickými postupy za účelem posouzení jejich kvality a stavu. Je použitelná pro vzorkování za účelem stanovení heterogenně rozptýlených kontaminantů, nežádoucích látek a parametrů, které jsou používány pro posouzení kvality nebo shody se specifikací. Je nevhodná pro stanovení náhodné přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu ve výrobcích bez genetické modifikace. Není použitelná pro osivo

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter