ČSN EN ISO 3093 (461026) Date: 1.1.2011

Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the falling number according to Hagberg-Perten

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 3093 Date: 1.1.2011

ČSN EN ISO 3093 (461026)

Date: 1.1.2011

Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the falling number according to Hagberg-Perten

87412
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma popisuje stanovení aktivity - amylázy u obilovin pomocí čísla poklesu (FN) metodou podle Hagberga-Pertena. Tato metoda je použitelná pro zrna obilnin, zvláště pak pro pšenici, žito a žitnou a pšeničnou mouku, pšenici tvrdou (durum) a pro semolinu z pšenice tvrdé. Tato metoda není použitelná pro stanovení nízkých hladin aktivity - amylázy. Převedením čísla poklesu (FN) na číslo ztekucení (LN) je možné použít tuto metodu pro odhad složení směsí zrna, mouky nebo semoliny se známými hodnotami čísel poklesu (FNs), potřebných pro přípravu vzorku s požadovaným číslem poklesu (FN)

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter