ČSN EN ISO 5223 (461012) Date: 1.10.2000

Test sieves for cereals

Info Designation Catalog number More information

ČSN EN ISO 5223 (461012)

Date: 1.10.2000

Test sieves for cereals

60019
Czech icon

Annotation:

Amd.1 Tato norma specifikuje technické požadavky pro zkušební síta z děrovaného plechu používaná pro laboratorní stanovení nežádoucích složek ve vzorku žita, žitovce pšenice durum, pšenice obecné ječmene (též sladovnického), ovsa, čiroku, kukuřice a rýže. Norma se vztahuje na zkušební síta s podlouhlými zakulacenými otvory širokými od 1,00 mm × 20,0 mm do 3,55 mm × 20,0 mm a dále na síta s kruhovými otvory o průměrech 1,40 mm, 1,80 mm a 4,50 mm. Norma stanoví požadavky na děrovaný plech zkušebních sít pro obiloviny a jeho vlastnosti (rozměry a vzdálenosti /rozteče/ otvorů včetně mezních úchylek a tloušťku plechu), na rám těchto sít včetně víka a dna (tvar, velikost, konstrukci), na značení sít a požadavky pro způsob zkoušení otvorů v děrovaném plechu (kontrolu velikosti otvorů, rozteče otvorů a měření tloušťky plechu)

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter