ČSN EN ISO 5529 (461022) Date: 1.1.2011

Wheat - Determination of the sedimentation index - Zeleny test

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 5529 Date: 1.1.2011

ČSN EN ISO 5529 (461022)

Date: 1.1.2011

Wheat - Determination of the sedimentation index - Zeleny test

87413
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu známou jako "Zelenyho sedimentační test" pro hodnocení jednoho z faktorů určujících jakost pšenice, který ovlivňuje pekařskou sílu mouky vyrobené z této pšenice. Tuto metodu lze použít pouze pro pšenici setou (Triticum aestivum L.)

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter