ČSN EN ISO 658 (461033) Date: 1.11.2004

Oilseeds - Determination of content of impurities

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 658 Date: 1.11.2004

ČSN EN ISO 658 (461033)

Date: 1.11.2004

Oilseeds - Determination of content of impurities

71532
Czech icon

Annotation:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 658:2002. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 658:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ISO z října 2002 převzala EN ISO 658:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je jejím překladem. Tato mezinárodní norma určuje postup pro stanovení obsahu nečistot v olejnatých semenech, užívaných jako základní surovina k průmyslovému zpracování. Dále definuje různé kategorie složek, které jsou obvykle považovány za nečistoty.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter