ČSN EN ISO 80000-9 (011300) Date: 1.1.2011

Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 80000-9 Date: 1.1.2011

ČSN EN ISO 80000-9 (011300)

Date: 1.1.2011

Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics

87351
Czech icon

Annotation:

uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek fyzikální chemie a molekulové fyziky.. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a ve většině případů i s definicemi

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter