ČSN EN ISO 8041-1 (011403) Date: 1.3.2018

Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 8041-1 Date: 1.3.2018

ČSN EN ISO 8041-1 (011403)

Date: 1.3.2018

Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters

504180
Czech icon

Annotation:

Tento dokument stanovuje provozní technické požadavky a tolerance pro přístroje konstruované k měření hodnot vibrací pro účely posouzení vibrací působících na člověka. Obsahuje požadavky na typovou zkoušku nebo validaci, periodické ověření, kontroly in situ a specifikace vibračních kalibrátorů pro kontroly in situ. Vibrometry specifikované v tomto dokumentu mohou být jednotlivé přístroje, kombinace přístrojů nebo systémy pro sběr a analýzu dat na bázi počítače. Přístroje pro měření vibrací specifikované v tomto dokumentu jsou určeny k měření vibrací v jedné nebo ve více takových aplikacích, jako jsou: - vibrace přenášené na ruce (viz ISO 5349-1); - celkové vibrace (viz ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4); - nízkofrekvenční celkové vibrace v rozsahu frekvencí od 0,1 Hz do 0,5 Hz (viz ISO 2631-1). Vibrometry mohou být navrženy k měření v souladu s jedním nebo více frekvenčními váženími stanovenými v rozsahu každé z těchto aplikací

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter