ČSN EN ISO 9001 (010321) Date: 1.2.2016

Quality management systems - Requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 9001 Date: 1.2.2016

ČSN EN ISO 9001 (010321)

Date: 1.2.2016

Quality management systems - Requirements

99316
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter