ČSN EN ISO 9004 (010324) Date: 1.5.2010

Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 9004 Date: 1.5.2010

ČSN EN ISO 9004 (010324)

Date: 1.5.2010

Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach

86008
Czech icon

Annotation:

Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale udržitelného úspěchu jakékoli organizace působící v neustále se měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled na systémy managementu kvality než norma ISO 9001 a podrobněji rozpracovává některá dílčí témata, jako například management znalostí a inovace. Součástí normy je i tabulka pro sebehodnocení organizace vzhledem k různým úrovním vyspělosti systému managementu kvality

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter