ČSN EN ISO 9289 (461039) Date: 1.6.1998

Oilseed residues - Determination of free residual hexan

Info Designation Catalog number More information

ČSN EN ISO 9289 (461039)

Date: 1.6.1998

Oilseed residues - Determination of free residual hexan

43442
Czech icon

Annotation:

Tato norma určuje metodu na stanovení obsahu volného zbytkového hexanu, který zůstává v extrahovaných šrotech olejnatých semenech po extrakci rozpouštědly na bázi uhlovodíků

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter