ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) Date: 1.3.2005

Conformity assessment - Vocabulary and general principles

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO/IEC 17000 Date: 1.3.2005

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106)

Date: 1.3.2005

Conformity assessment - Vocabulary and general principles

72379
Czech icon

Annotation:

Norma ČSN EN ISO/IEC 17000 stanovuje všeobecné termíny a definice vztahující se k posuzování shody včetně termínů a definic vztahujících se k akreditaci orgánů posuzujících shodu a k použití posuzování shody k usnadnění obchodu. Popis funkčního přístupu k posuzování shody (součást Přílohy A) je vhodný jako další podpora porozumění mezi uživateli posuzování shody pro regulovanou i neregulovanou oblast, orgány posuzujícími shodu a jejich akreditačními orgány. Tato norma obsahuje pouze ty termíny a definice, kde by definovaný pojem mohl být nesrozumitelný z pohledu všeobecného jazykového použití takového termínu, nebo termíny a definice, kde jsou existující normativní definice nepoužitelné

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter