ČSN IEC 1070 (010646) Date: 1.8.1994

Compliance test procedures for steady-state availability

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN IEC 1070 Date: 1.8.1994

ČSN IEC 1070 (010646)

Date: 1.8.1994

Compliance test procedures for steady-state availability

16253
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje IEC 1070:1991-11. Specifikuje metody zkoušení pohotovosti často udržovaných objektů (dále vzorků), pokud se u nich používá jako ukazatel pohotovosti buď ustálená hodnota součinitele pohotovosti nebo ustálená hodnota součinitele nepohotovosti. ČSN IEC 1070 (01 0646) byla vydána v srpnu 1994

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter