ČSN IEC 1123 (010644) Date: 1.2.1994

Reliability testing. Compliance test plans for success ratio

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN IEC 1123 Date: 1.2.1994

ČSN IEC 1123 (010644)

Date: 1.2.1994

Reliability testing. Compliance test plans for success ratio

15338
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje IEC 1123:1991. V této mezinárodní normě se specifikují postupy použití a přípravy plánů ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů nebo pro podíl poruch. Postupy jsou založeny na předpokladu, že je každý pokus statisticky nezávislý. Předpokládá se, že požadavky na bezporuchovost budou specifikovány jako: - přípustný podíl poruch p0 nebo přípustný podíl úspěšných pokusů q0 (p0 = 1 - q0). ČSN IEC 1123 (01 0644) byla vydána v únoru 1994

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter