ČSN IEC 50(191) (010102) Date: 1.9.1993

International electrotechnical vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN IEC 50(191) Date: 1.9.1993

ČSN IEC 50(191) (010102)

Date: 1.9.1993

International electrotechnical vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service

32262
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje IEC 50(191):1990. Představuje kapitolu 191 Mezinárodního elektrotechnického slovníku (International electrotechnical Vocabulary - IEV). Slovensky a česky a dále anglicky, francouzsky, rusky, španělsky, německy, italsky, nizozemsky, polsky a švédsky je uvedeno názvosloví. Slovensky, česky a anglicky je definováno několik set hesel. ČSN IEC 50-191 (01 0102) byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 01 0102 z 4.1.1979

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter