ČSN IEC 60300-3-1 (010690) Date: 1.9.2003

Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN IEC 60300-3-1 Date: 1.9.2003

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)

Date: 1.9.2003

Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology

68328
Czech icon

Annotation:

Metody analýzy spolehlivosti popsané v této části normy IEC 60300 se používají k předpovědím, přezkoumání a předpovědi a zlepšování bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti objektu. Tyto analýzy se provádějí v etapě koncepce a vymezení, v etapě návrhu a vývoje a v etapě provozu a údržby na různých úrovních a stupních rozčlenění objektů pro vyhodnocení a stanovení ukazatelů jejich spolehlivosti. Lze je též po-užít pro porovnání výsledků analýzy se specifikovanými požadavky. Kromě toho se používají při plánování logistiky a údržby k odhadu četnosti údržby a výměny dílů. Tyto odhady často určují hlavní prvky nákladů životního cyklu a mají se pečlivě používat při studiích nákladů životního cyklu a při komparativních studiích. V této části IEC 60300 je uveden všeobecný přehled obecně používaných technik analýzy spolehlivosti. Jsou v ní popsány obvyklé metodiky a norma je určena k poskytování informací nezbytných pro výběr nejvhodnějších metod analýzy.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter