ČSN IEC 60300-3-5 (010690) Date: 1.6.2002

Dependability management - Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and statistical test principles

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN IEC 60300-3-5 Date: 1.6.2002

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)

Date: 1.6.2002

Dependability management - Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and statistical test principles

64442
Czech icon

Annotation:

Tato norma, která je součástí řady norem ČSN IEC 60300-3, slouží jako návod pro volbu použitelných norem pro zkušební podmínky a statistickou analýzu. Je to též všeobecný návod k plánování, provádění a analýze dat ze zkoušek bezporuchovosti. Pomocí této normy je uživatel schopen zvolit jiné normy, které jsou vhodné a nezbytné pro plánování, provádění a analyzování dat získaných při specifické zkoušce bezporuchovosti. Tato norma tudíž obsahuje odkazy na statistické nástroje pro analýzu konstantního i nekonstantního parametru proudu poruch a intenzity poruch i jiných ukazatelů, jako je podíl úspěšných pokusů/podíl poruch.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter