ČSN IEC 60319 (010612) Date: 1.8.2000

Presentation and specification of realibility data for electronic components

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN IEC 60319 Date: 1.8.2000

ČSN IEC 60319 (010612)

Date: 1.8.2000

Presentation and specification of realibility data for electronic components

59695
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro sběr a prezentaci dat vztahujících se k bezporuchovosti elektronických součástek. Dodržování takového návodu nutí k přesnosti a úplnosti podávání zpráv a může zlepšit jakost sledovaných objektů a jejich částí. Kromě toho taková prezentace usnadňuje výměnu informací o bezporuchovosti mezi všemi zainteresovanými stranami a umožňuje porovnávat údaje o bezporuchovosti různých typů součástek od různých výrobců.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter