ČSN IEC 61163-2 (010648) Date: 1.12.1999

Reliability stress screening - Part 2: Electronic components

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN IEC 61163-2 Date: 1.12.1999

ČSN IEC 61163-2 (010648)

Date: 1.12.1999

Reliability stress screening - Part 2: Electronic components

57892
Czech icon

Annotation:

V této části normy IEC 61163 se poskytuje směrnice pro metody a postupy třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti elektronických součástek. V důsledku rychlého vývoje v elektronickém průmyslu tato norma není a ani nemůže být vyčerpávající. Tato norma je určena k použití pro: a) výrobce součástek jako směrnice; b) uživatele součástek jako směrnice pro dohodnutí s výrobci součástek o požadavcích na třídění namáháním nebo pro plánování procesu třídění namáháním u uživatele kvůli požadavkům na bezporuchovost; c) smluvní subdodavatele, kteří poskytují třídění namáháním jako službu. Tato norma není určena k tomu, aby poskytovala zkušební plány pro specifické elektronické součástky nebo pro dodávání certifikátů o shodě dávek součástek

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter