ČSN ISO 10001 (010340) Date: 1.11.2008

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10001 Date: 1.11.2008

ČSN ISO 10001 (010340)

Date: 1.11.2008

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations

82220
Czech icon

Annotation:

Norma ČSN ISO 10001 se zabývá pravidly pro chování organizací, která mají vést k zajištění spokojenosti zákazníka. Norma je návodem k základním principům pro tvorbu těchto pravidel, nepředepisuje však jejich přesný obsah

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter