ČSN ISO 10002 (010339) Date: 1.4.2005

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10002 Date: 1.4.2005

ČSN ISO 10002 (010339)

Date: 1.4.2005

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations

72504
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma podává návod na proces vyřizování stížností, týkajících se produktů organizace, včetně plánování, návrhu, provozu, údržby a zlepšování. Popsaný proces vyřizování stížností je vhodný k tomu, aby byl používán jako jeden z procesů systému managementu jakosti.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter