ČSN ISO 10004 (010342) Date: 1.6.2013

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10004 Date: 1.6.2013

ČSN ISO 10004 (010342)

Date: 1.6.2013

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring

93120
Czech icon

Annotation:

Tato norma navazuje a doplňuje normy ISO 10001-3. Je určena všem, kteří chtějí monitorovat a měřit spokojenost zákazníků se zaměřením na koncové zákazníky. Norma specifikuje strukturovaný přístup k monitorování a měření spokojenosti zákazníka založený na cyklu PDCA (plan-do-check-act), který není v mnoha organizacích uplatňován a norma tedy může přinést organizacím značné zefektivnění celého procesu monitorování a měření (nejen v oblasti spokojenosti zákazníka, protože specifikovaný strukturovaný přístup lze po minimálních úpravách aplikovat na jakékoli monitorování a měření)

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter