ČSN ISO 10005 (010332) Date: 1.6.2006

Quality management systems - Guidelines for quality plans

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10005 Date: 1.6.2006

ČSN ISO 10005 (010332)

Date: 1.6.2006

Quality management systems - Guidelines for quality plans

75896
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma poskytuje směrnice pro vypracování, přezkoumávání, přijímání, uplatňování a revidování plánů kvality. Může být použita, ať již organizace má nebo nemá systém managementu kvality podle ISO 9001. Tato mezinárodní norma se vztahuje na plány kvality pro proces, produkt, projekt nebo smlouvu, pro jakoukoli kategorii produktů (hardware, software, zpracované materiály a služby) a jakékoli odvětví. Je zaměřena především na realizaci produktu a není pokynem pro plánování systému managementu kvality organizace. Tato mezinárodní norma je instruktivním dokumentem a není určena k použití pro účely certifikace nebo registrace.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter