ČSN ISO 10006-ed.2 (010333) Date: 1.10.2004

Quality management systems - Guid elines for quality management in projects

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10006-ed.2 Date: 1.10.2004

ČSN ISO 10006-ed.2 (010333)

Date: 1.10.2004

Quality management systems - Guid elines for quality management in projects

71095
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma je návodem pro aplikaci managementu jakosti v projektech. Je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí, bez ohledu na druh produktu nebo procesu, což může vyžadovat určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter