ČSN ISO 10007 (010334) Date: 1.10.2004

Quality management systems - Guidelines for configuration management

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10007 Date: 1.10.2004

ČSN ISO 10007 (010334)

Date: 1.10.2004

Quality management systems - Guidelines for configuration management

71263
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma poskytuje návod k použití managementu konfigurace uvnitř organizace. Je použitelná pro podporu produktů od návrhu až po jejich likvidaci. Norma nejprve vymezuje odpovědnosti a pravomoci a potom popisuje proces managementu konfigurace, který zahrnuje plánování managementu konfigurace, identifikace konfigurace, řízení změn, vykazování stavu konfigurace a audit konfigurace. Tato mezinárodní norma je určena jako návod, nemá se používat pro účely certifikace/registrace.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter