ČSN ISO 10015 (010337) Date: 1.1.2001

Quality management - Guidelines for training

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10015 Date: 1.1.2001

ČSN ISO 10015 (010337)

Date: 1.1.2001

Quality management - Guidelines for training

60764
Czech icon

Annotation:

Tato norma poskytuje směrnice napomáhající organizacím a jejím pracovníkům při řešení otázek vztahujících se k výcviku. Úlohou této normy je poskytnout návod, který může napomoci organizaci identifikovat a analyzovat potřeby výcviku, navrhnout a naplánovat výcvik, poskytnout výcvik, vyhodnotit závěry z výcviku a monitorovat a zlepšovat proces výcviku, aby dosáhla svých cílů. V normě je zdůrazněn podíl výcviku na neustálém zlepšování. Norma má napomoci organizacím, aby se jejich výcvik stal efektivnější a účinnější investicí. Norma platí pro všechny typy organizací, není však určena k použití ve smlouvách, předpisech ani pro účely certifikace

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter