ČSN ISO 10019 (010338) Date: 1.9.2005

Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10019 Date: 1.9.2005

ČSN ISO 10019 (010338)

Date: 1.9.2005

Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

73971
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma poskytuje návod k výběru poradců pro systém managementu kvality a k využívání jejich služeb. Účelem této mezinárodní normy je pomoci organizacím při výběru poradce v systému managementu kvality. Norma uvádí návod k procesu hodnocení odborné způsobilosti poradce v systému managementu kvality a dává jistotu, že potřeby a očekávání organizace z hlediska služeb poradce budou splněny. Tato mezinárodní norma není určena k použití pro účely certifikace. Tato mezinárodní norma se týká realizace systému managementu kvality, ale současně by mohla být po určité úpravě používána i při realizaci jakýchkoli dalších systémů managementu.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter