ČSN ISO 10241-1 (010500) Date: 1.6.2017

Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10241-1 Date: 1.6.2017

ČSN ISO 10241-1 (010500)

Date: 1.6.2017

Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation

502756
Czech icon

Annotation:

Tato norma specifikuje požadavky na navrhování a strukturování terminologických hesel v technických normách a uvádí příklady z dokumentů ISO a IEC. Termíny a jiná označení vyskytující se v terminologických heslech mohou obsahovat písmena, číslice, matematické značky, typografické znaky a syntaktické znaky (např. interpunkční znaménka, spojovníky a pomlčky, kulaté a hranaté závorky a jiné spojovací nebo oddělovací znaky), někdy ve znakových stylech (tj. fonty a tučné písmo, kurziva, tučná kurziva nebo jiné stylové zvyklosti), které se řídí zvyklostmi specifickými pro daný jazyk, doménu nebo předmět. Termíny mohou rovněž zahrnovat normalizované značky (které mohou být jazykově nezávislé nebo mezinárodně harmonizované, jako jsou např. značky pro veličiny a jednotky a také grafické značky), za něž odpovídají jiné komise ISO a IEC. Norma je založena na principech a metodách uvedených v ISO 704 a uvádí pravidla jak pro jednojazyčná, tak pro vícejazyčná terminologická hesla v technických normách a v jejich rejstřících

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter