ČSN ISO 10241-2 (010500) Date: 1.9.2017

Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 10241-2 Date: 1.9.2017

ČSN ISO 10241-2 (010500)

Date: 1.9.2017

Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries

503266
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 10241 řeší zavádění normalizovaných terminologických hesel v jiných kulturních a jazykových prostředích, zejména přejímání mezinárodně normalizovaných terminologických hesel regionálními a národními normotvornými orgány. Stanovuje principy a směrnice pro řešení klíčových záležitostí, které se mají v tomto procesu brát v úvahu. Poskytuje také příklady a řešení problémů, k nimž dochází, když přejímající normotvorný orgán přejímá mezinárodně normalizovaná terminologická hesla, slaďuje pojmové systémy přejímajícího normotvorného orgánu s mezinárodně normalizovanými pojmovými systémy a zpracovává normalizovaná terminologická hesla jako dodatky nebo doplňky mezinárodně normalizovaných terminologických hesel

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter