ČSN ISO 10585 (010154) Date: 1.7.1998

Information and documentation - Armenian alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 10585 (010154)

Date: 1.7.1998

Information and documentation - Armenian alphabet coded character set for bibliographic information interchange

52367
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 83 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tyto znaky vytváří soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací v arménštině.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter