ČSN ISO 10586 (010153) Date: 1.7.1998

Information and documentation - Georgian alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 10586 (010153)

Date: 1.7.1998

Information and documentation - Georgian alphabet coded character set for bibliographic information interchange

52368
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 42 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tyto znaky vytvářejí soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací, včetně jejich anotací, v moderní gruzínštině (mxedruli).

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter