ČSN ISO 10754 (010150) Date: 1.7.1998

Information and documentation - Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 10754 (010150)

Date: 1.7.1998

Information and documentation - Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange

52371
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 93 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schema a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tento soubor znaků spolu se znaky základního souboru, který je registrován pod číslem 37 v mezinárodním ISO registru, vytváří soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací v kyrilici dále uvedených neslovanských jazyků.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter