ČSN ISO 1086 (010159) Date: 1.6.2001

Information and documentation - Title leaves of books

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 1086 Date: 1.6.2001

ČSN ISO 1086 (010159)

Date: 1.6.2001

Information and documentation - Title leaves of books

61042
Czech icon

Annotation:

Norma specifikuje informace, které se mají uvádět na titulních listech knih, a způsob, jakým mají být tyto informace prezentovány a uspořádány. Jejím cílem je pomoci redaktorům a nakladatelům při tvorbě titulních listů, které usnadní jednoznačné citování uživatelům jako jsou knihkupci, knihovníci, dokumentátoři, autoři, indexátoři, katalogizátoři, producenti databází atd. Knihami se rozumějí monografie, sborníky, učebnice, obrazová díla, atlasy, disertace, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy atd., ať už jsou vydány jako jednotlivá díla, vícesvazková díla nebo části edic. Norma je použitelná pro knihy, které mají horizontální kompozici (ve kterých se tištěný text čte horizontálně zleva doprava)

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter