ČSN ISO 11095 (010237) Date: 1.11.1997

Linear calibration using reference materials

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11095 Date: 1.11.1997

ČSN ISO 11095 (010237)

Date: 1.11.1997

Linear calibration using reference materials

26282
Czech icon

Annotation:

Tato norma je identická s ISO 11095:1996. Tato mezinárodní norma zejména: a) vytyčuje obecné zásady potřebné ke kalibraci měřicího systému a k udržování takto "kalibrovaného" měřicího systému ve statisticky zvládnutém stavu, b) poskytuje základní metodu pro odhadování lineární kalibrační funkce, c) poskytuje regulační metodu pro rozšířené použití kalibrační funkce a další. ČSN ISO 11095 (01 0237) byla vydána v listopadu 1997

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter