ČSN ISO 11108 (010144) Date: 1.6.2001

Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durability

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11108 Date: 1.6.2001

ČSN ISO 11108 (010144)

Date: 1.6.2001

Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durability

61044
Czech icon

Annotation:

Norma specifikuje požadavky na archivní papír. Je použitelná na nepotištěné papíry určené pro dokumenty a publikace, u nichž se požaduje trvalé uchování a časté užívání. Archivní papír je primárně určen pro dokumenty a publikace, u nichž se předpokládá trvalé uchování vzhledem k jejich vysoké historické, právní nebo jinak významné hodnotě. Archivní papír je určen pro speciální účely, nikoliv pro běžné používání. Užívání termínu "archivní papír" neznamená, že všechny papíry uchovávané v archivech jsou "archivní papíry".

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter