ČSN ISO 11453 (010238) Date: 1.12.1997

Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportions

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11453 Date: 1.12.1997

ČSN ISO 11453 (010238)

Date: 1.12.1997

Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportions

50049
Czech icon

Annotation:

Tato norma je identická s ISO 11453:1996. Tato mezinárodní norma popisuje zvláštní statistické metody pro řešení čtyř následujících problémů. Podstatné je, aby odběr vzorků neměl žádný patrný vliv na soubor. Je-li náhodně odebraný výběr menší než 10% souboru, je tento požadavek splněn, je-li však výběr větší než uvedený podíl, lze spolehlivé výsledky získat jen nahrazováním každé jednotky zahrnuté do výběru před náhodným odběrem další jednotky ze souboru. ČSN ISO 11453 (01 0238) byla vydána v prosinci 1997

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter