ČSN ISO 11462-1 (010275) Date: 1.9.2002

Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 1: Elements of SPC

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11462-1 Date: 1.9.2002

ČSN ISO 11462-1 (010275)

Date: 1.9.2002

Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 1: Elements of SPC

65622
Czech icon

Annotation:

Norma ČSN ISO 11462-1:2002 obsahuje směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC), v nichž se z pohledu zásad zdůrazňovaných v normách ISO řady 9000 a) formulují cíle a organizace SPC, b) vymezují podmínky pro SPC, c) specifikuje 20 základních prvků systému SPC. Příloha k této normě obsahuje rozsáhlý slovník termínů a jejich definic z oblastí návazných na statistickou regulaci procesu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter