ČSN ISO 11462-2 (010275) Date: 1.5.2012

Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 2: Catalogue of tools and techniques

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11462-2 Date: 1.5.2012

ČSN ISO 11462-2 (010275)

Date: 1.5.2012

Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 2: Catalogue of tools and techniques

89940
Czech icon

Annotation:

Tato část normy ISO 11462 představuje katalog nástrojů a postupů na pomoc organizacím při plánování, zavádění a hodnocení efektivního systému statistické regulace procesu (SPC). Tento katalog nabízí nástroje a postupy, které jsou podstatné pro úspěšnou realizaci prvků SPC specifikovaných v normě ISO 11462-1

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter