ČSN ISO 11798 (010170) Date: 1.2.2001

Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11798 Date: 1.2.2001

ČSN ISO 11798 (010170)

Date: 1.2.2001

Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods

61043
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví požadavky na psací látky a vybavení, které lze používat při tvorbě papírových dokumentů se stabilními a stálými zobrazeními, tj. zobrazeními, jejichž vlastnosti, mající vliv na možnosti kopírování nebo konvertování papírových dokumentů na jiné datové nosiče se budou měnit málo nebo vůbec. Norma specifikuje požadavky na zkušební metody, které hodnotí stabilitu zobrazení. Některé vlastnosti zobrazení, např. odolnost proti otěru, závisejí na kombinaci zobrazení a papíru. Zkušební podmínky jsou vybrány tak, aby umožnily získat výsledky reprezentující většinu papírů na trhu, užívaných pro jednotlivé zobrazovací procesy

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter