ČSN ISO 11800 (010140) Date: 1.2.2002

Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11800 Date: 1.2.2002

ČSN ISO 11800 (010140)

Date: 1.2.2002

Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books

64018
Czech icon

Annotation:

Tato norma zavádí požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih specifikuje výrobní postupy, jejichž výsledkem je trvanlivá tuhá a měkká vazba knih vyrábě-ných v průmyslovém množství. Nevztahuje se na ruční vazbu, pouzdra na knihy nebo vazby archivních materiálů. Také se nevztahuje na vazby, které neslouží normálnímu účelu, tj. primárně chránit knižní blok (jako jsou výtvarná díla vytvořená okolo materiálu ve tvaru knihy). Norma ČSN ISO 11800 má dvě normativní přílohy a jednu přílohu se souborem pokynů, z nichž každá specifikuje požadavky na zvláštní kategorii vazby. Vazba kategorie A - Šitá tuhá vazba; Vazba kategorie B - Šitá měkká vazba; Vazba kategorie C - Měkká a tuhá lepená vazba

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter